Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Từ VẦNG NHẬT NGUYỆT

HỌC TIẾNG PHỔ THÔNG NGHỆ AN
15:38 13 thg 10 2011Công khai16 Lượt xem2
 
              
           Suốt từ hôm vượt biên thành công đến giờ không thể vào nhà em MÔ được,chính vì phải tìm lối vào mới phát hiện ra trang HỌC TIẾNG PHỔ THÔNG XỨ NGHỆ, vậy sưu tầm để chúng mình cùng học,có dịp vào QUÊ CHOA thăm CU MÔ,nói chuyện với bà con trong đó cho vui: 

                      Chúng mình bắt đầu nhé,(sau đây là những đoạn mình cop về):

Mô - tê - răng - rứa là sao?
Đây là những từ hay gặp nhất, có lẽ cũng phổ biến nhất trong những người không phải dân Nghệ.

mô = đâu
tê = kia, ấy
răng = sao
rứa = thế, đấy

Ví dụ:
-Anh đi mô đó? = Anh đi đâu đấy? = Anh đi đâu thế?
-Ở đàng tê. = Ở đằng kia
-Rứa à? = Thế à?
-Răng lại rứa? = Sao lại thế?

mần, chi, cấy, đàng

mần = làm
chi = gì
đàng = đường, đằng
cấy = cái

-Anh đang mần chi rứa? = Anh đang làm gì đấy?
-"Đi một ngày đàng, học một sàng khôn"
-"Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát
Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng cũng bát ngát mênh mông"
-Cấy chi rứa? = Cái gì thế?
        Bài ni nỏ biết ai mần:
                                   Cái gầu thì bảo cái đài
                          Ra sân thì bảo ra ngoài cái cươi
                                   Chộ tức là thấy mình ơi
                          Trụng là nhúng đấy đừng cười nghe em
                                   Thích chi thì bảo là sèm
                           Nghe ai bảo đọi thì mang bát vào
                                   Cá quả lại gọi cá tràu
                           Vo troốc là bảo gội đầu đấy em…
                                    Nghe em giọng Bắc êm êm
                            Bà con hàng xóm đến xem chật nhà
                                     Răng chưa sang nhởi nhà choa
                             Bà o đã nhốt con ga trong truồng
                                       Em cười bối rối mà thương
                             Thương em một lại trăm đường thương quê
                                       Gió Lào thổi rạc bờ tre
                               
                             Chỉ nghe giọng nói đã nghe nhọc nhằn
                                       Chắt từ đã sỏi đất cằn
                          Nên yêu thương mới sâu đằm đó em "

             
           nỏ, giừ, trốc, chưn

      nỏ = không
      giừ = giờ
      trốc = đầu (cũng có nơi phát âm trôốc)
      chưn = chân

          Ví dụ:
     - Em có yêu anh không?
     - Em nỏ mô. (em không yêu anh, thực ra là tình trong như đã...)

     - Giừ em đang ở mô đó = Bây giờ em đang ở đâu vậy?
     - Em đang ở nhà. Em bị đau chưn. = Em đang ở nhà. Em bị đau chân.
     - Rứa ạ? Có can chi không? = Thế à? Có việc gì không?

      - Trốc em bị răng rứa? = Đầu em sao thế?

                  Xưng hô trong tiếng Nghệ

         Cố ông - Cố bà = Cụ ông - Cụ bà
         Ông - Bà
          Cha - Mệ = cha (bố, ba, thầy, tía) - mẹ (má, u)
           
           Đây nữa:

       canh:keeng,VD:nấu canh chưa?=>nấu keeng chưa?
       mệ: bà,VD:cháu chào bà=>cháu chào mệ
       mạ:mẹ,VD:mẹ ơi!=>mạ ơi!
       nớ:kia,VD:thằng kia=>thằng nớ
       mi:mày,VD:mày đi đâu=>mi đi mô
       tao:tau,VD:tao đi chơi=>tau đi chơi
       thích,muốn,yêu:ưng,VD:tao yêu (thích)mày=>tau ưng mi.Hay,tao muốn mày là của tao=>tau ưng mi là của tau.
                   Đây là mình sưu tầm (ăn trộm cũng được),của các bạn Nghệ An,mình phổ biến ngôn ngữ của Nghệ An thay các bạn đã viết những đoạn trên,chắc các bạn không trách nhẩy.

                                                                                                                                                                   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét