Loading...

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

Tiếp bạn

Dạo này sức khỏe mình càng ngày càng xấu đi.Bạn bè đến thăm,mình tiếp bạn nước chè,nhưng bà bạn này uống hơi nhiều.(Chả mấy khi được tiếp bạn như vậy)!