Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

Từ TSS: ĐÃ THỬ MÚA RÌU

Năm 1970,mình đã múa thử rìu...
20:53 15 thg 4 2012Công khai32 Lượt xem 8
Nhớ lại năm 1970,khi đọc lại "Ngục trung nhật ký" thấy bài thơ:


Vân ủng trùng sơn,sơn ủng vân
Giang tâm như kính tịnh vô trần
Bồi hồi độc bộ Tây phong lĩnh
Dao vọng Nam thiên ức cố nhân.
dịch là:mây ôm dãy núi trùng điệp,núi ôm mây,lòng sông như gương không dây bụi,đi bộ t(trên núi) Tây phong,nhìn trời Nam lòng bồi hồi nhớ người cũ(bạn gái?bạn trai,đồng chí ?).

Hình như ông X.T dịch là:

Núi ấp ôm mây,mây ấp núi
Lòng sông trong sáng,bụi không mờ
Bồi hồi độc bộ Tây phong lĩnh
Trông lại trời Nam,nhớ bạn xưa.
Mình múa rìu qua mắt thợ thế này:

Mây ôm núi núi ôm mây
Lòng sông trong vắt chẳng dây bụi hồng
Bồi hồi dạo bước Tây phong
Trông về quê mẹ,chạnh lòng nhớ ai...


(tối nhàn rỗi nhớ rồi viết lại làm kỷ niệm).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét