Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

ĐỌC ĐỂ THAM KHẢO

       

         Tôi được biết anh từ năm 1968,hồi anh còn làm việc ở ban tuyên huấn thuộc phòng Chính trị bộ tư lệnh Thông tin liên lạc.Hồi đó để phân tán cơ quan,nên ban Tuyên huấn ở nhờ nhà số 47Lý Thường Kiệt HN (đó là Trường cấp III Lý Thường kiệt đã sơ tán).

Bẵng đi mấy chục năm,tôi được tin anh đã đeo đến hàm đại tá, sống ở tp Hồ Chí Minh,và anh làm đơn ra khỏi đảng Cộng sản.