Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

tranhung09: Nhân dân hay Công an HP - Ai đã lập công phá hủy “boong-ke với hầm công sự” ?

tranhung09: Nhân dân hay Công an HP - Ai đã lập công phá hủy “boong-ke với hầm công sự” ?

1 nhận xét: