Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

Cu làng cát: TRUNG TƯỚNG, THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN PHẠM QUÝ NGỌ: BỘ CÔNG AN ĐẶC BIỆT QUAN TÂM VỤ TIÊN LÃNG

Cu làng cát: TRUNG TƯỚNG, THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN PHẠM QUÝ NGỌ: BỘ CÔNG AN ĐẶC BIỆT QUAN TÂM VỤ TIÊN LÃNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét