Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012


ĐÚNG VÀ SAI

Mọi việc-tùy quan điểm của từng người-mà họ nói đúng hoặc sai.Với dân đen học thấp như mình không dám bàn rộng,nhưng cuộc sống thường ngày,việc gì thuận lòng đa số người là Đúng,ngược lại là SAI;

Việc chỉ ĐÚNG cho một hoặc một nhóm người,đó không thể là Đúng được.

(Theo Nguyễn Đa Hòa) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét