Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

NHẬT KÝ FU ĐA(6).
20:07 8 thg 9 2011Công khai1 Lượt xem 0
Cuối cùng rồi cũng lên thớt! 13h25/giờ HN/ vào phòng,15h35 ra,tỉnh táo,bác sỹ khen :hảo,hảo...và được dẫn ngay vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Xong bước đầu:10000 tệ.

Ngày sau,còn vài lần,náo "hóa chất",nào "miễn dịch"...còn phải chuẩn bị tiền thần.Và còn quay lại Fuda vài lần nữa.

Vì sự sống,không thể tính bằng tiền.

thế thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét