Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

NHẬT KÝ FUDA(14)
22:28 16 thg 9 2011Công khai1 Lượt xem 2
Chỉ tối mai thôi lại trở về với con cháu!
   
CƯỠI MÂY VỀ HẲN HOI NHÉ!

 Trong kinh DƯỢC SƯ CÓ CÂU..."ai nghe danh hiệu DƯỢC SƯ QUANG NHƯ LAI PHẬT"...bách bệnh đều tiêu tan.

NAM MÔ DƯỢC SƯ QUANG NHƯ LAI PHẬT!NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI A DI ĐÀ PHẬT!NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT!

       CẦU CHƯ PHẬT MƯỜI PHƯƠNG,CẦU TỔ TIÊN NỘI NGOẠI ĐỘ TRÌ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét