Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

NHẬT KÝ FUDA 11
19:08 12 thg 9 2011Công khai1 Lượt xem 0
      Mua một quả bưởi 13.3 tệ,gói miến đậu xanh 4.4 tệ,giờ mới giở hóa đơn thanh toán tiền thuốc hàng ngày:
                            5/9      893,88
                            6/9    1318,26
                            7/9    1663,15
                            8/9  28417,15
                            9/9     2511,60
                          10/9     1865,01
                          11/9      1200,29
Tổng cộng từ 5-11/9 hết số tiền là:32869,34 tệ=108.468.822 đồng tiền Việt nam.

Thống kê để biết chi phí mà.

 Công bằng mà nói nếu không sang đây,ở nhà sẽ chết dần từng ngày trong ngứa ngáy và mất ngủ!
       Mai kia thì chưa biết thế nào,còn phụ thuộc MỆNH TRỜI,cứ biết rằng hiện giờ gần như những ngày bình thường ở nhà  .     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét