Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

 NHẬT KÝ FUDA(13)
23:29 14 thg 9 2011Công khai1 Lượt xem 0
Chiều nay bác sỹ nói 17 hoặc 18 muốn về hôm nào thì về,thôi về ngày 17,tạm chấm dứt đợt điều trị thứ nhất.

  Lại sắp được gặp các con các cháu rồi!Năm đứa cháu nhỏ là sự an ủi,là niềm hạnh phúc của bà.:

                                                     "Khi đi thân thể nặng nề"
                                            Giờ đây bệnh đỡ,trở về nhẹ không

                                                      Biết rằng còn lắm gai chông
                                             KIẾP  VÔ THƯỜNG-nghĩ cũng không ích gì!
                                                      Mai dù mãi mãi ra đi

                                              Nhẹ nhàng vì chẳng nợ chi ở đời !

                                                Thảnh thơi cõi Phật mỉm cười.....

                      trong thư gửi cha mẹ,có người xuất gia đã viết:
                                       "Được nghe, chư Phật ra đời đều do cha mẹ mà có thân, muôn loài sanh trưởng thảy nhờ trời đất che chở. Cho nên, không có cha mẹ thì chẳng sanh, không có trời đất thì chẳng trưởng, thảy nhờ ân dưỡng dục, đều thọ đức chở che.
Song, tất cả hàm thức, vạn tượng hình nghi đều thuộc vô thường chưa lìa sanh diệt. Ân bú xú nặng nề, công nuôi dưỡng sâu thẳm, dù đem của cải thế gian phụng dưỡng trọn khó đáp đền, "..........................
       NAM MÔ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT: TA HÃY SỐNG BẰNG SỨC MÌNH,ĐỪNG ĐI CƯỚP BÓC,LỢI DỤNG CHỨC QUYỀN ,LÒNG THAM KHÔNG ĐÁY MÀ GÂY CẢNH  :TIỀN ĐẦY TÚI TA-XÓT XA KẺ KHÁC!
    NHÂN QUẢ,BÁO ỨNG LÀ LẼ TẤT YẾU CỦA ĐẤT TRỜI!
    CẦU MONG SỰ ĐỘ LƯỢNG CỦA CHƯ PHẬT MƯỜI PHƯƠNG VỚI NHỮNG CHÚNG SINH TRÓT LẦM LẠC!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét