Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

BỘ MÁY... của HƯNG YÊN.


BỘ MÁY ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN TỈNH HƯNG YÊN

Thường trực Tỉnh uỷ


1. Ông NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Bí thư Tỉnh uỷ

Chủ tịch HĐND tỉnh


2. Ông DOÃN THẾ CƯỜNG

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 
3. Ông NGUYỄN VĂN THÔNG

Ủy viên BCH Trung ương Đảng

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh
Các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy1.Ông VŨ VĂN TOÀN

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

2.Ông NGUYỄN XUÂN THƠI

Phó Chủ tịch UBND tỉnh


3.Ông NGUYỄN KHẮC HÀO

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh


4.Ông NGUYỄN THẾ ĐẮC

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy5. Bà NGUYỄN THỊ KIM LOAN

Bí thư Thành ủy Hưng Yên
6.Ông TRẦN HUY NGẠN

Giám đốc Công an tỉnh
7. Ông CHU ANH THUYÊN

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh
8. Ông PHAN QUANG NGỪNG

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

9. Ông TẠ HỒNG QUẢNG


10. Ông ĐỖ TIẾN SỸ

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
  

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh1. Ông NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Bí thư Tỉnh uỷ

Chủ tịch HĐND tỉnh   

2. Ông TẠ HỒNG QUẢNG

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh3. Ông Nguyễn Quốc Việt
Uỷ viên Thường  trực Hội đồng nhân dân tỉnhUỷ ban nhân dân tỉnh


1. Ông NGUYỄN VĂN THÔNG

Ủy viên BCH Trung ương Đảng
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh
 

2.Ông NGUYỄN KHẮC HÀO

Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 3.Ông NGUYỄN XUÂN THƠI

Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh
4.Ông ĐẶNG MINH NGỌC

Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh


  

Các ban Đảng và cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
Trưởng ban: Ông Vũ Văn Toàn
Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
Trưởng ban: Ông Nguyễn Thế Đắc 
Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ


Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ
Chủ nhiệm: Ông Phan Quang Ngừng
Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ


Ban Dân vận Tỉnh uỷ
Trưởng ban: Ông Đỗ Tiến Sỹ
Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ


Văn phòng Tỉnh ủy
Chánh văn phòng: Ông Nguyễn Văn Doanh
 Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

 Đảng uỷ khối cơ quan - Dân Chính Đảng tỉnh
Bí thư: 


Báo Hưng Yên
Tổng biên tập: Ông Chu Ngọc Hoàng
Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh
Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Chuyền

Đảng uỷ khối doanh nghiệp
Bí thư: Ông Lê Trí Viễn
Các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh

 Văn phòng UBND tỉnh
Chánh văn phòng: Ông Bùi Huy Thanh

Văn phòng HĐND tỉnh và Đoàn đại biểu QH tỉnh
Chánh văn phòng: Ông Doãn Thiện Duyệt 

Công an tỉnh
Giám đốc: Ông Trần Huy Ngạn
 Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
Chỉ huy trưởng: Ông Chu Anh Thuyên
Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

Sở Nội vụ
Giám đốc: Bà Đỗ Thị Phượng
Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Sở Kế hoạch- Đầu tư
Giám đốcÔng Đặng Ngọc Quỳnh
Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Sở Công thương
Giám đốc: Ông Nguyễn Hải Triều 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Phóng 
Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Sở Giao thông- Vận tải
Giám đốc: Ông Phạm Anh Quân
Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Sở Xây dựng
Giám đốc: Ông Bùi Văn Đống

Sở Tài chính
Giám đốc: Ông Lê Thanh Ngọc

Sở Khoa học - Công Nghệ
Giám đốc: Ông Ngô Xuân Thái
Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Sở Tài nguyên- Môi trường
Giám đốc: Ông Đào Ngọc Đồng

Sở Giáo dục- Đào tạo
Giám đốc : Ông Nguyễn Văn Tám
 Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Sở Thông tin - Truyền thông
Giám đốc: Ông Nguyễn Hoàng Hòa

 Sở Y tế
Giám đốc: Ông Hoàng Văn Bào 

Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch
Giám đốcTrần Đăng Tuấn
Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Sở Tư pháp
Giám đốc: Ông Trần Văn Quý
Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Sở Lao động - Thương binh- Xã hội
Giám đốc: Ông Đoàn Văn Hoà
 Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Thanh tra tỉnh
Chánh Thanh tra: Ông Ngô Thế Bình

Đài phát thanh - truyền hình tỉnh
Giám đốc: Ông Nguyễn Kông Đán
Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ban Quản lý Khu ĐH Phố Hiến
Trưởng ban: Ông Doãn Anh Quân
Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ban Quản lý các khu công nghiệp
Trưởng ban: Ông Phạm Thái Sơn 
Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên
Chủ tịch: Ông Phạm Ngọc Huy
Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh
Chủ tịch : Bà Nguyễn Thị Hương

Hội Nhà báo tỉnh
Chủ tịch: Ông Nguyễn Kông Đán
Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Hội Cựu chiến binh tỉnh
Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Phán

Liên đoàn lao động tỉnh
Chủ tịch:  Ông Cao Xuân Hồng
Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Bí thư: Ông Phạm Văn Khuê

Hội Chữ thập đỏ tỉnh
Chủ tịch: Ông Phan Thanh Thế

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
Chủ tịch: Bà Hoàng Thị Minh Nga
Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Hội nông dân tỉnh
Chủ tịch Ông Nguyễn Hữu Tuyến


Các huyện, thành phố

Thành phố Hưng Yên
Bí thư thành uỷ, Chủ tịch HĐND: Bà Nguyễn Thị Kim Loan
Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Phó Bí thư Thường trực thành uỷ:
Chủ tịch UBND thành phố: Ông Đỗ Xuân Tuyên 
Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Huyện Ân Thi
Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND:  Ông Lê Thanh Xuân
Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ: Ông Nguyễn Đình Lăng
Chủ tịch UBND huyện: Ông Trần Huy Dân
   
Huyện Khoái Châu
Bí thư huyện uỷ: Ông Vũ Đức Sơn
Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Phó Bí thư Thường trực huyện ủy: Ông Nguyễn Mạnh Hùng
Chủ tịch UBND huyện: Ông Phạm Huy Bình

Huyện Kim Động
Bí thư huyện uỷ: Ông Trần Quốc Toản
Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnhPhó Bí thư Thường trực huyện uỷ: Ông Trần Học Thái
Chủ tịch UBND huyện: Bà Phạm Thị Lý
   
Huyện Mỹ Hào
Bí thư huyện uỷ: Ông Vương Văn Đức 
Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ:  Ông Bùi Thế Cử
Chủ tịch UBND huyện: Bà Nguyễn Thị Hằng 

 Huyện Phù Cừ
Bí thư huyện uỷ,Chủ tịch HĐND: Ông Nguyễn Tiến Thuyết 
Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ: Ông Vũ Văn Pho
Chủ tịch UBND huyện: Ông Quách Hữu Lành

Huyện Tiên Lữ
 Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND: Ông Đoàn Xuân Việt
Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ: Ông Nguyễn Mạnh Tiến
Chủ tịch UBND huyện: Ông Trần Văn Tới

Huyện Văn Giang
Bí thư huyện uỷ,Chủ tịch HĐND: Ông Đỗ Ngọc Linh
Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ
Chủ tịch UBND huyện: Bà Trần Thị Bích Thủy

Huyện Văn Lâm
Bí thư huyện uỷ: Ông Cao Hưng Lâm
Phó bí thư Thường trực huyện ủy: Ông Trần Văn KhiểnPhó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện : Ông Trịnh Văn Diễn


Huyện Yên Mỹ
Bí thư huyện ủy: Ông Nguyễn Duy Hưng 
Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Phó bí thư Thường trực huyện ủy:
Chủ tịch UBND huyện: Ông Nguyễn Văn Tuyền(Theo báo HƯNG YÊN).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét