Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

HẢI VÂN QUAN

 
 
 
Một thời là ải HẢI VÂN đây

Dấu cũ xưa còn đến tận nay.

Đỉnh núi bồng bềnh mây trắng phủ.

Sườn non sóng biển thét đêm ngày.

Nước cũ Chiêm thành còn đâu nữa!

Đền đài thành quách hóa cỏ cây.

Tám trăm năm lẻ...ờ,mấy chốc?

Vật đổi sao dời...thay...lại thay...Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét